Vorig jaar bracht Joe Deninzon & Stratospheerius het album ‘Guilty of Innocence’ uit. Dit is de vijfde cd die via Melodic Revolution Records uit kwam. Het album kreeg overwegend lovende recensies.
Sinds kort is dit album verkrijgbaar op vinyl! De man achter deze band is Joe Deninzon. Hij speelt elektrisch viool, en wordt de Jimi Hendrix op de viool genoemd. Daarnaast speelt hij mandoline en gitaar. Bovendien is hij zanger. Met zijn band speelt hij een mix van onder andere prog rock, hardrock en fusion. Er doen een flink aantal gastmuzikanten, waaronder violisten en cellisten, mee. ‘Guilty of Innocence’ telt tien tracks. Waarvan één epic van ruim twaalf minuten. De diversiteit aan invloeden is terug te horen op deze lp. De elektrische viool mengt zich prima met deze stijlen. De stevige rock wordt niet geschuwd. Alles is verpakt in een toegankelijke structuur. De meerdere vocalen vormen een mooie toevoeging. Als de viool wat meer op de voorgrond komt, zoals bijvoorbeeld in ‘Face’ blijft geheel goed toegankelijk. De instrumenten zijn onderling prima in balans. ’Hysteria’ heeft in het begin een licht theatraal karakter. Even later wordt er op hoog tempo viool gespeeld. De rock en de toegankelijkheid worden goed in het oog gehouden. De video van dit nummer kunt je hier bekijken:

Dream Diary Cadenza’ is een mysterieuze track, waarin het vioolspel een belangrijker rol heeft.
Dit is misschien niet de toegankelijkste track, maar wel een hele mooie!
Soul Food’ is de laatste track. De start is bijzonder, er is sampling van voetstappen en een snelle ademhaling. De tekst die volgt sluit goed aan bij de gesampelde geluiden. Meeslepende en rockende delen wisselen elkaar af. Het heerlijke, lange instrumentale stuk bevat gave en onverwachte wendingen met onder andere prachtig akoestisch gitaarwerk en licht klassiek georiënteerd pianospel. Dit loopt over naar de rock. En eindigt met het geluid van wind, dit past bij het geheel. Kortom dit is een gave epic.

De geluidskwaliteit is goed, en het is prima verdeeld over de boxen. Bij aanschaf van de lp, krijg je ook een download kaart. Verkrijgbaar via Melodic Revolution Records en via de bandcamp pagina van Joe Deninzon & Stratospheerius

Tracklist:
Kant 1
01 – Behind The Curtain (03:43)
02 – Take Your Medicine (04:10)
03 – Guilty Of Innocence (03:16)
04 – Face (05:46)
05 – Hysteria (04:13)
06 – Affluenza (03:08)

Kant 2
01 – Parallel Reality (03:10)
02 – Game Of Chicken (05:03)
03 – Dream Diary Cadenza (04:12)
04 – Soul Food (12:46)

Line-Up:
Joe Deninzon – elektrische viool, lead zang, mandoline, gitaar.
Aurelien Budynek – gitaar, zang
Jamie Bishop -bas, zang
Lucianna Padmore – drums

Rave Tesar – toetsen
Alex Skolnick – gitaar
Randy McStine – gitaar, achtergrondzang
Melanie Mitrano zang
Eddie Venegas- viool
Earl Maneein – altviool
Leo Grinhauz – cello
Patrice Jackson – cello
Benny Koonyevsky – drums


Esther’s Rock Blog

English Version // Google Translate 

Last year Joe Deninzon & Stratospheerius released the album ‘Guilty of Innocence’. This is the fifth CD that came out through Melodic Revolution Records. The album received predominantly favorable reviews.
Recently this album is available on vinyl! The man behind this band is Joe Deninzon. He plays electric violin and is called the Jimi Hendrix on the violin. He also plays mandolin and guitar. In addition, he is a singer. With his band, he plays a mix of prog rock, hard rock, and fusion. A large number of guest musicians, including violinists and cellists, participate. ‘Guilty of Innocence’ has ten tracks. Of which one epic of more than twelve minutes. The diversity of influences can be heard on this LP. The electric violin mixes well with these styles. The solid rock is not shunned. Everything is packaged in an accessible structure. The multiple vocals are a nice addition. If the violin is more prominent, for example in ‘Face’ remains completely accessible. The instruments are in good balance with each other. ‘Hysteria’ has a slightly theatrical character in the beginning. A little later, the violin is played at a high tempo. The rock and the accessibility are well kept in mind. You can view the video of this song here:

‘Dream Diary Cadenza’ is a mysterious track, in which the violin play has a more important role.
This may not be the most accessible track, but a very nice one!
‘Soul Food’ is the last track. The start is special, there is a sampling of footsteps and fast breathing. The text that follows fits well with the sampled sounds. Immersive and rocking parts alternate. The delightful, long instrumental piece contains cool and unexpected twists with, among other things, beautiful acoustic guitar work and a slightly classical oriented piano. This runs over to the rock. And ends with the sound of the wind, this fits the whole. In short, this is a cool epic.

The sound quality is good, and it is well distributed over the boxes. When purchasing the LP, you also get a download card. Available via Melodic Revolution Records and via the Bandcamp page of Joe Deninzon & Stratospheerius

Tracklist:
Side 1
01 – Behind The Curtain (03:43)
02 – Take Your Medicine (04:10)
03 – Guilty Of Innocence (03:16)
04 – Face (05:46)
05 – Hysteria (04:13)
06 – Affluenza (03:08)

Side 2
01 – Parallel Reality (03:10)
02 – Game Of Chicken (05:03)
03 – Dream Diary Cadenza (04:12)
04 – Soul Food (12:46)

Line-Up:

Joe Deninzon – electric violin, lead vocals, mandolin, guitar.
Aurelien Budynek – guitar, vocals
Jamie Bishop-bass, vocals
Lucianna Padmore – drums

Rave Tesar – keys
Alex Skolnick – guitar
Randy McStine – guitar, background vocals
Melanie Mitrano vocals
Eddie Venegas violin
Earl Maneein – viola
Leo Grinhauz – cello
Patrice Jackson – cello
Benny Koonyevsky – drums


Esther’s Rock Blog